Retro Amor: Shin Nekketsu Kôha Kunio-Kun: Kunio-tachi no Banka

Yo... soy más de jugar